Äntligen! Nu kommer Timesulin för Tresiba!

Snart kommer Timesulin för NovoRapid, Levemir och Tresiba. Produkten heter Timesulin Flex Touch och beräknas komma i slutet av november.

Timesulin – Det smarta pennlocket! Timesulin visar insulinberoende patienter hur lång tid som gått sedan senaste injektionen togs. Timesulin ger dig ökad trygghet och förbättrad livskvalitet genom att du undviker missade eller oavsiktliga injektioner Ingen programmering krävs. Byt bara ut ditt gamla pennlock mot Timesulinlocket

Timesulin passar till Flexpen, Kwikpen, Solostar och nu också FlexTouch.

Hur du läser av displayen
Timesulintimern nollställs bara när den varit av insulinpennan i mer än 8 sekunder (detta gör att du snabbt kan kolla insulinnivån i pennan).

Displayen visar först hur många minuter och sekunder sedan senaste injektionen togs i formatet MM:SS
Efter att 60 minuter har passerat sedan senaste injektionen togs ändrar displayen format till HH:MM vilket visar hur många timmar och minuter sedan senaste injektionen togs.
Timern räknar upp till 99 timmar och 59 minuter

 

 

 

Posted on by
Posted in Reumatiker by Eva Brink.

Vissa som använder Chrome webbläsare kan ha problem med betalningar i kassan. Byt webbläsare för att genomföra betalning.