Timesulin FlexTouch är här!

Nu finns Timesulin FlexTouch som passar NovoRapid, Levemir och Tresiba.

Timesulin – Det smarta pennlocket! Timesulin visar insulinberoende patienter hur lång tid som gått sedan senaste injektionen togs. Timesulin ger dig ökad trygghet och förbättrad livskvalitet genom att du undviker missade eller oavsiktliga injektioner Ingen programmering krävs. Byt bara ut ditt gamla pennlock mot Timesulinlocket

Timesulin finns i fyra varianter: Flexpen, Kwikpen, Solostar och nu också FlexTouch. Gå till produkterna!

Hur du läser av displayen
Timern i Timesulin nollställs bara när den varit av insulinpennan i mer än 8 sekunder (detta gör att du snabbt kan kolla insulinnivån i pennan).

Displayen visar först hur många minuter och sekunder sedan senaste injektionen togs i formatet MM:SS
Efter att 60 minuter har passerat sedan senaste injektionen togs ändrar displayen format till HH:MM vilket visar hur många timmar och minuter sedan senaste injektionen togs.
Timern räknar upp till 99 timmar och 59 minuter

 

Posted on by
Posted in Reumatiker and tagged

Vissa som använder Chrome webbläsare kan ha problem med betalningar i kassan. Byt webbläsare för att genomföra betalning.